Tjänster

MAL:s medlemmar kan dra nytta av bl.a. följande av TEK:s tjänster:

  • intressebevakning
  • arbetslöshetsförsäkring
  • ansvars- och rättsskyddsförsäkring
  • medlemstjänst erbjuden av TEK:s kontor samt medlemsmeddelanden
  • försäkringsrabatter o.d. rabatter avsedda för TEK:s och AKAVA:s medlemmar
  • Tidskrifterna Tekniikka & Talous, Talouselämä och TEK-tidningen

Utöver dessa förmåner får MAL:s medlemmar:

  • MAL:s medlemsmeddelanden
  • en möjlighet att delta i verksamhet anordnad av föreningen, t.ex. utbildningsevenemang, seminarier och exkursioner
  • genom att delta i föreningens verksamhet en möjlighet att själva aktivt påverka främjandet av matematisk-naturvetenskapligt tänkande i Finland

Verksamhetsformer

Föreningen anordnar utbildning för sina medlemmar. I medlemsmeddelandena berättas om förbundets verksamhet samt om utbildningsevenemang o.d. som medlemmarna skulle kunna ha intresse för. I meddelandena publiceras också artiklar från medlemmar.