TEK har hand om intressebevakningen för MAL:s medlemmar

TEK förhandlar och sluter avtal som gäller dess medlemmars lönesättning och anställningsvillkor inom industrin och inom servicesektorn via De högre tjänstemännen (YTN). I inkomstpolitiken på riksnivå förs förhandlingarna via AKAVA. I det statliga och det kommunala avtalsområdet bärs förhandlingsansvaret av Förhandlingsorganisationen för AKAVA:s offentliga sektor JUKO rf (tidigare AKAVA-JS). Dessutom bevakar organisationen sina medlemmars intressen i bl.a. skatte-, bostads-, social- och sysselsättningspolitiken samt påverkar teknologi- och utbildningspolitiken i landet.

Läs mer om intressebevakningen...