Styrelsen

Förbundets verksamhet styrs av föreningens allmänna möte som hålls en gång om året och verksamheten leds av styrelsen. Projektarbetsgrupper bildas vid behov t.ex. för anordnande av utbildningsevenemang och seminarier samt för idéproduktion och genomförande av forskningsverksamhet och publikationer.

Ansvarsområden

Antti Lauri
ordförande (2011–2013)

Filosofie magisterexamen vid Helsingfors universitet 2001 och doktorsexamen 2006. För närvarande universitetslektor på avdelningen för fysik vid Helsingfors universitet.
antti.lauri@helsinki.fi
 

Pekka Koivisto
1:a vice ordförande (2011–2013)

Medlem i TEK:s medlemstjänstutskott. Arbetar i sitt civila arbete huvudsakligen med juridiska uppgifter vid Försäkringsinspektionsverket.
pekka.koivisto@vakuutusvalvonta.fi

 

Martti Annanmäki

2:a vice ordförande (2011–2012)

 

 

Jyri Jämsä
kassör (2011–2012)

Kom till Helsingfors 1981 för att studera databehandling. Sökte sig till arbetslivet 1989. För närvarande  Teamware-produktchef vid Fujitsu Services Oy . I SMFL:s styrelse sedan 1996.

jyri.jamsa@iki.fi

 

Matti Kalliokoski
allmän sekreterare, vice styrelseledamot (2011–2012)

Född 1979 och forskarstuderande i partikelfysik vid Helsingfors universitet. Arbetar vid Forskningsinstitutet för fysik, där han undersöker gasfyllda partikeldetektorer för det internationella FAIR-projektet.
Matti.K.Kalliokoski@helsinki.fi

Pirjo Silius-Miettinen

ordförande för informationsutskottet (2011–2015)

Fysiker från Kuopio med medicinsk elektronik som huvudämne. Vidare studier i  civilrätt och ekonomi.

Arbetar vid  Pensionsskyddscentralen.

pirjosm@gmail.com

Merja Korpela
ordförande för medlemstjänstutskottet (2011–2012)

Filosofie magisterexamen vid  Helsingfors universitet, med databehandling som huvudämne. Varierande arbetsuppgifter under åren, också varit med om att skriva artiklar till tidningar samt två böcker om relationsdatabaser.
merja.korpela@iki.fi
 

Lasse Paajanen
undervisningsansvarig, MaOL-kontaktperson (2011–2012)

Pensionerad, arbetade tidigare som gymnasierektor. Leder också historiearbetsgruppen i styrelsen.
lasse.paajanen@kolumbus.fi

Erkki Mervaala
ordförande för studerandeutskottet (2011–2013)

Studerar databehandling vid Tammerfors universitet, med inriktning på interaktiv teknologi. Tänker avlägga kandidatexamen under läsåret 2011–2012.

 

opiskelija-asiamies@mal-liitto.fi

Timo Koski

styrelseledamot (2011–2013)

Jouni Peltonen
vice styrelseledamot (2011–2012)

Filosofie magisterexamen vid Helsingfors universitet, med matematik som huvudämne. Arbetat på Fortum sedan sin examen. Hans arbete omfattar datasystem i anslutning till automation och drift vid kraftverk.
jouni.peltonen@fortum.com

Walter Rydman

vice styrelseledamot (2011–2012)

Ilpo Mäkinen
vice styrelseledamot (2011–2012)

ilpom@yahoo.com
 

Jyrki Martikainen

Jyrki Martikainen
vice styrelseledamot (2011–2012)

Studerar fysik vid Helsingfors universitet. Arbetar dessutom som forskningsassistent vid universitetet. Intresserad av omgivningens, såväl människornas som miljöns, välmående.
jyrki.martikainen@helsinki.fi

Marke Hongisto
vice styrelseledamot (2011–2012)

Född i Kuusamo och fysiker från avdelningen 73 TKK/TF.
Undersöker långväga spridning av luftföroreningar med Hilatar-modellen vid Meteorologiska institutet.
marke.hongisto@fmi.fi

 
 
 

Jaana Sääksberg
SMFL-kontaktperson

TEK rf
toimisto@mal-liitto.fi

 

Heli Parjanen
MAL-information

TEK rf
heli.parjanen@tek.fi