MAL:s studerandeverksamhet

Matematisk-naturvetenskapliga Akademiker (MAL) rf...

är en yrkesideell organisation som representerar akademiska experter inom matematik, fysik och databehandling

.. främjar matematisk-naturvetenskaplig utbildning samt utnyttjande av och yrkesmässig uppskattning för dessa vetenskapsområden

.. bl.a. anordnar utbildning för sina medlemmar, genomför medlemsundersökningar och fungerar som en samhällelig påverkare

.. verkar i samband med Tekniska Akademikerförbundet TEK

.. erbjuder gratis medlemskap för studerande inom sina vetenskapsområden