MAL:s medlemmar får alla TEK:s medlemsförmåner!

 

Anställningstjänster och individuell intressebevakning

 • inom den privata sektorn sköts intressebevakningen av De högre tjänstemännen (YTN) och inom den offentliga sektorn sluts avtalen av JUKO (f.d. AKAVA-JS)
 • intressebevakningen på arbetsplatser sköts av företagsföreningar och kontaktpersoner
 • TEK:s forskningsenhet tillhandahåller färskaste uppgifter om medlemmarnas löneutveckling och ger personlig lönerådgivning

TEK påverkar utbildnings- och arbetskraftspolitiken genom att

 • främja kvalitativ diplomingenjörs- och arkitektsutbildning
 • stödja sysselsättning på egen hand
 • främja individuell arbetskraftspolitisk utbildning

TEK-Rekrytering: en mötesplats för höga förväntningar

 • TEK-Rekryterings arbetsförmedlingstjänster står till både TEK:s medlemmars och arbetsgivarnas förfogande
 • Karriärtjänster – vidare från en punkt
 • TEK:s karriärtjänster ger information om karriärplanering, arbetssökning samt fort- och vidareutbildning
 • uppmuntrar till självutveckling och livslångt lärande
 • ger råd till personer som önskar arbeta utomlands

Erkännande och uppmuntran till teknikgörare

 • TEK utdelar årligen priset Finländskt Ingenjörsarbete som ett erkännande för exceptionellt framstående innovationer
 • TEK motiverar ungdomar till tekniska studier bl.a. genom att delta i anordnandet av Forska-Experimentera-Utveckla -tävlingen och genom att producera informationsmaterial för skolelever

Har du planer på att bli företagare?

 • TEK:s jurister ger råd om företagarverksamhet

Försäkringsskydd och goda råd

 • TEK erbjuder ett förmånligt arbetslöshetsskydd via IAET-kassa och ger råd i frågor som gäller socialskydd
 • Ansvars- och rättsskyddsförsäkringen täcker rättegångskostnader vid anställningstvister upp till 11 774 euro (självrisk 15 % av skadebeloppet, minst 168 euro) samt person- och materiella skador upp till 84 094 euro och förmögenhetsskador upp till 42 047 euro (självrisk 84 euro)
 • livförsäkring från Sampo-Kaleva, tfn 010 514 4290
 • olycksfallsförsäkring, hemförsäkring, reseförsäkring och bilförsäkring från Pohjola, tfn 010 55 88 00
 • Tuottoturva-pensionsförsäkring och sparförsäkring från Pohjola, tfn 010 55 88 00
 • individuell direktörsförsäkring från förssäkringsbolaget Health Lambert Finland Oy tfn (09) 7740 6213
 • TEK:s jurister ger råd i anställningsfrågor

TEK coachar för arbetslivet genom att

 • producera viktiga guider för studerande
 • stödja studerandes praktik och arbetssökning
 • ge lönerådgivning
 • förmedla diplomarbetsplatser via TEK-Rekrytering

Medlemsförmånstidskrifter och övriga publikationer

 • Tekniikka&Talous
 • Talouselämä (eller Forum för ekonomi och teknik)
 • Talouselama.com gratis till alla prenumeranter av tidskriften och till alla studerande
 • TEK-tidningen
 • medlemskalender
 • anställningsguide och handbok om utlandsarbete samt andra publikationer och rapporter från TEK i pdf-format på Internet

Mera information: www.tek.fi