Kort om TEK

Tekniska Akademikerförbundet TEK

  • är en intresse- och serviceorganisation för diplomingenjörer och arkitekter samt andra med motsvarande utbildning
  • främjar teknik för människans, livsmiljöns och samhällets bästa
  • verkar som intresseorganisation för sina medlemmar i frågor som gäller anställning och utbildning samt i yrkesmässiga och sociala frågor
  • är AKAVA:s näst största medlemsorganisation

TEK är med sina över 70 000 medlemmar landets största organisation för diplomingenjörer och arkitekter. Bland förbundets medlemmar finns även ett betydande antal fysiker, matematiker, datavetenskapare och andra högskoleutbildade.

Förbundet tog i bruk sitt nuvarande namn år 1993. Via dess föregångare och bakgrundsorganisationer Suomen Teknillinen Seura (STS), Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) samt Högskoleingenjörernas och arkitekternas centralförbund (HAC) har vår organisation över hundra års erfarenhet på nacken.

Tekniska Akademikerförbundet TEK är en organisation för teknikgörare. TEK förhandlar och sluter avtal som gäller dess medlemmars lönesättning och anställningsvillkor inom industrin och inom servicesektorn via De högre tjänstemännen (YTN) samt inom den offentliga sektorn via Förhandlingsorganisationen för AKAVA:s offentliga sektor (JUKO). Dessutom bevakar TEK sina medlemmars intressen inom bl.a. skatte-, bostads-, social- och sysselsättningspolitiken samt påverkar teknologi- och utbildningspolitiken i landet.