Bli medlem i MAL

Årsmedlem

Såsom medlem i Matematisk-naturvetenskapliga Akademiker rf. kan ansluta sig en personmedlem i TEK, som avlagt högskoleexamen i något matematisk-naturvetenskapligt huvudämne, som t.ex. matematik, fysik, kemi, elektroteknik, maskinteknik, planeringsgeografi, geologi, miljövetenskap, statistik eller databehandlingsvetenskap.

Såsom årsmedlem kan antagas också en person som avlagt en motsvarande examen utomlands eller som innehar en behörighet som motsvarar dessa examina.

Studerandemedlem

En studerande som studerar i sina fördjupande studier (laudatur-nivå) vid universitet eller teknisk högskola kan bli studerandemedlem i MAL-förbundet redan under stuidetiden. Studerandemedlemskapet är gratis. En studerande som utexamineras behöver inte separat ansöka om årsmedlemskap, utan han eller hon överförs till årsmedlem efter att vi fått bekräftelse om utexaminering.

Bli medlem

Du kan bli medlem i MAL-förbundet genom att fylla i medlemsansökan på TEK:s webbplats.

  1. För att bli ny årsmedlem i MAL (och TEKin) fyll i TEK:s årsmedlemsansökan.
  2. För att bli ny studerandemedlem i MAL (och TEK) fyll i TEK:s studerandemedlemsansökan.
     
  3. TEK:s års- och studerandemedlemmar kan bli medlemmar i MAL via denna länk (förutsätter registrering i TEK:s medlemsregister).
  4. MAL:s års- och studerandemedlemmar kan uppdatera sin medlemsinformation, såsom kontaktuppgifter, studier, anställningsförhållanden, anslutning till IAET-kassa, giltiga tidskriftsprenumerationer (också medlemsförmånstidskrifter) via TEK:s medlemsregister.

Efter att medlemsansökan har behandlats på MAL:s kansli får den nya medlemmen sina medlemsförmånstidskrifter om ungefär 2 veckor. Efter att styrelsen godkänt medlemskapet får medlemmen ett skriftligt meddelande om godkännandet, varefter medlemmen kan logga in på MAL:s webbplats med sin egen användar-ID (användar-ID skapas vid första inloggning efter godkännande av medlemskap).

Medlemsavgifter

Medlemsavgiften för en årsmedlem i MAL-förbundet inkluderar IAET-kassaavgiften. För medlemmar som ansluter sig mitt i året faktureras medlemsavgiften för kvarvarande hela kalendermånader. Ikraftvarande årsavgifter och grunder för eventuell rabatterad medlemsavgift (såsom partnerrabatt, militärtjänstgöring/civiltjänstgöring, arbetslöshet, långvarig sjukdom) finns på sidorna om TEK:s medlemsavgiftspraxis.

Studerandemedlemskapet är gratis.

Du kan betala årsmedlemsavgiften i en post i februari, varvid du får rabatt för engångsbetalning, eller i fyra poster. Du kan också överföra din medlemsavgift till e-fakturering i din egen nätbank.

Utträde

En årsmedlems utträdesanmälan ska göras skriftligen till MAL:s styrelse. En studerandemedlem kan meddela om sitt utträde till MAL:s kansli per telefon. Studerandemedlemmar som hör till en arbetslöshetskassa måste dock skriftligen meddela om sitt utträde till MAL:s kansli. Efter behandling av utträdesanmälan upphör medlemmens användar-ID till MAL-förbundets webbplats och TEK:s medlemsregister att fungera.

För mera information om utträde och avskedande se 6 § i Matematisk-naturvetenskapliga Akademiker rf:s stadgar.