TEK lyhyesti

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK

  • on diplomi-insinöörien ja arkkitehtien sekä vastaavan koulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö
  • edistää tekniikkaa ihmisen, elinympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi
  • toimii jäsentensä etujärjestönä palvelussuhteeseen liittyvissä, ammatillisissa, koulutuksellisissa ja sosiaalisissa kysymyksissä
  • on AKAVAn toiseksi suurin jäsenjärjestö

TEK on yli 70.000 jäsenellään maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö. Liiton piiriin kuuluu lisäksi merkittävä määrä fyysikkoja, matemaatikkoja, tietojenkäsittelytieteilijöitä ja muita korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Nykyisen nimensä liitto otti käyttöön vuonna 1993. Edeltäjiensä ja taustajärjestöjensä Suomen Teknillisen Seuran (STS), Tekniska Föreningen i Finlandin (TFiF) sekä Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliiton (KAL) kautta järjestömme juurilla lepää yli sadan vuoden kokemus.

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK on tekniikan tekijöiden järjestö. TEK neuvottelee ja solmii sopimuksia jäsentensä palkkauksesta ja palvelussuhteen ehdoista teollisuudessa ja palvelusektoreilla Ylempien toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön YTN:n sekä julkisella sektorilla akavalaisten yhteisen neuvotteluorganisaation JUKOn kautta. Lisäksi TEK valvoo jäsenistönsä etuja mm. vero-, asunto-, sosiaali- ja työllisyyspolitiikassa sekä vaikuttaa maamme teknologia- ja koulutuspolitiikkaan.