TEK edunvalvojana

TEK neuvottelee ja solmii sopimuksia jäsenistön palkkauksesta ja palvelussuhteen ehdoista teollisuudessa ja palvelusektorilla Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön (YTN) kautta. Valtakunnan tulopolitiikassa neuvottelut käydään AKAVAn kautta. Valtion ja kunnan sopimusalueilla neuvotteluvastuu on AKAVAn julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestöllä (JUKO, ent. AKAVA-JS). TEK valvoo lisäksi jäsenistön etuja mm. vero-, asunto-, sosiaali- ja työllisyyspolitiikassa sekä vaikuttaa maamme teknologia- ja koulutuspolitiikkaan.

AKAVA

AKAVA on erityiskoulutettujen palkansaajien keskusjärjestö, joka edustaa kaikkia niitä alueita, joilla erityiskoulutetut kansalaiset toimivat. AKAVAan kuuluu 32 jäsenjärjestöä, joihin on järjestäytynyt yli 324 000 jäsentä. AKAVA on osapuolena tulopoliittisissa sopimuksissa. AKAVAn julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO neuvottelee ja sopii työnantaja-osapuolten kanssa jäsenistöään koskevista palkkaratkaisuista ja muista palvelussuhteen ehdoista valtion, kunnan ja kirkon sopimussektoreilla.

Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN

YTN hoitaa yksityisen sektorin ylempien toimihenkilöiden sopimustoimintaa. YTN:ään kuuluvia pääjärjestöjä ovat TEKin lisäksi mm. Insinööriliitto IL ja Suomen Ekonomiliitto SEFE. Lisäksi mukana on muita akavalaisia järjestöjä, joiden jäseninä on ylempiä toimihenkilöitä. YTN ry:n edustavuus AKAVAn yksityisestä sektorista on 96%. YTN:n kautta hoidetaan myös teollisuuden palveluksessa olevia ylempiä toimihenkilöitä koskeva työmarkkinatoiminta. Kaupan palveluksessa olevia ylempiä toimihenkilöitä koskeva työmarkkinatoiminta perustuu LTK:n ja YTN:n väliseen yleissopimukseen.

Julkisen sektorin edunvalvonta (kirkko, kunta, valtio)

TEK hoitaa edunvalvonnan nykyisen sopimusjärjestelmän perusteella pääasiassa julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n kautta, joka valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. TEKillä on edustaja kaikissa tärkeimmissä neuvotteluorganisaation elimissä. Myös työnantajan ja pääsopijajärjestöjen välisissä neuvotteluelimissä on TEKin edustaja. TEKissä julkisen sektorin asioiden käsittely hoidetaan kunnan ja valtion valiokunnissa, jotka päättävät julkisen sektorin edunvalvontakysymyksistä.

Paikalliset edunvalvontakysymykset hoidetaan joko järjestön paikallisosaston kautta tai JUKOn (ent. AKAVA-JS) luottamusmiesten avulla. TEKin paikallisyhdistyksillä voi olla virastokohtaisia työehtosopimuksia, jotka neuvotellaan paikallisesti.