MAL:n jäsenet saavat kaikki TEKin jäsenedut!

Työsuhdepalveluita ja yksilöllistä edunvalvontaa

 • yksityisellä sektorilla edunvalvonnan hoitaa Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö, YTN, julkisen sektorin sopimukset tekee JUKO (entinen AKAVA-JS)
 • yritysyhdistykset ja yhteyshenkilöt hoitavat työpaikkakohtaista edunvalvontaa
 • TEKin tutkimusyksikössä on tuoreet tiedot jäsenten palkkakehityksestä ja sieltä saat henkilökohtaista palkkaneuvontaa

TEK vaikuttaa koulutus- ja työvoimapolitiikkaan

 • edistäen laadukasta diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutusta
 • tukien omaehtoista työllistymistä
 • edistäen yksilöllistä työvoimapoliittista koulutusta

TEK-Rekrytointi: kovien odotusten kohtauspaikka

 • TEK-Rekrytoinnin toimenvälityspalvelut ovat sekä TEKin jäsenten että työnantajien käytettävissä
 • Urapalvelut – yhdestä pisteestä eteenpäin
 • TEKin urapalvelut antavat tietoa urasuunnitteluun, työnhakuun sekä täydennys- ja jatkokoulutukseen liittyvissä asioissa
 • kannustavat itsensä kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen
 • opastavat ulkomaille töihin aikovia

Tunnustusta ja kannustusta tekniikan tekijöille

 • TEK jakaa vuosittain Suomalaisen Insinöörityöpalkinnon tunnustuksena merkittävästä teknologisesta innovaatiosta
 • TEK motivoi nuoria teknologian pariin mm. osallistumalla Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailun järjestämiseen ja tuottamalla tiedotusmateriaalia koululaisille

Aiotko yrittäjäksi?

 • TEKin lakimiehiltä saat neuvoja yrittäjyydestä

Vakuutusturvaa ja hyviä neuvoja

 • TEK tarjoaa edullisen työttömyysturvan IAET -kassan kautta ja neuvoo sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä
 • Vastuu- ja oikeusturvavakuutus kattaa oikeudenkäyntikuluja työsuhderiidoissa 11774 euroon asti (omavastuu 15 % vahingon määrästä, vähintään 168 euroa) sekä henkilö- ja esinevahinkoja 84094 euroon ja varallisuusvahinkoja 42047 euroon asti (omavastuu 84 euroa)
 • henkivakuutus Sampo-Kalevasta p. 010 514 4290
 • tapaturmavakuutus, kotivakuutus, matkavakuutus ja autovakuutus Pohjolasta p. 010 55 88 00
 • Tuottoturva-eläkevakuutus ja -säästövakuutus Pohjolasta p. 010 55 88 00
 • yksilöllinen johtajavakuutus vakuutusyhtiö Health Lambert Finland Oy:stä p. (09) 7740 6213
 • TEKin lakimiehet neuvovat työsuhdekysymyksissä

TEK valmentaa työelämään

 • tekemällä opiskelijoille tärkeitä oppaita
 • tukemalla opiskelijoiden harjoittelua ja työnhakua
 • antamalla palkkaneuvontaa
 • TEK-Rekrytointi välittää myös diplomityöpaikkoja

Jäsenetulehdet ja muut julkaisut

Lisätietoja: www.tek.fi