MAL:n jäsenten edunvalvonnan hoitaa TEK

TEK neuvottelee ja solmii sopimuksia jäsenistön palkkauksesta ja palvelussuhteen ehdoista teollisuudessa ja palvelusektorilla Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestön (YTN) kautta. Valtakunnan tulopolitiikassa neuvottelut käydään AKAVA n kautta. Valtion ja kunnan sopimusalueilla neuvotteluvastuu on AKAVAn Julkisen sektorin neuvottelujärjestö JUKO ry:llä (entinen AKAVA-JS). Lisäksi järjestö valvoo jäsenistön etuja myös mm. vero-, asunto-, sosiaali- ja työllisyyspolitiikassa sekä vaikuttaa maamme teknologia- ja koulutuspolitiikkaan.

Lue lisää edunvalvonnasta...