Ajankohtaista

MALin pro gradu -palkinto Emmi Kirjaselle

MAL jakaa vuosittain palkinnon vuoden parhaasta pro gradu -tutkielmasta matematiikan, fysiikan ja tietojenkäsittelytieteen aloilla. Vuoden 2018 palkinto luovutettiin 28.11.2019 Emmi Kirjaselle Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksessa tehdystä työstä, jossa hän kehitti ja mittasi suprajohtavat tunneliliitokset kolmiulotteisen fononikiteen päälle.

suomi
Artikkelit: 

MALin vuosikokouksen satoa

MAL ry piti vuosikokouksensa 21.3.2019. Kokouksessa valittiin seuraavat luottamushenkilöt:

Hallituksen puheenjohtajaksi Esko Juuso kahdeksi vuodeksi (2019-2021).

Varsinaiset jäsenet seuraavaksi kaudeksi 2019-2021: Martti Annanmäki, Kari Kortelainen, Lauri Laitinen ja Katja Lauri. Opiskelijaedustajana toimiva Miika Länsi-Seppänen siirrettiin sääntöjen mukaiseksi hallituksen varsinaiseksi edustajaksi Esko Juuson siirryttyä puheenjohtajaksi.

suomi
Artikkelit: 

Matematiikan opetuksen kehitystehtävästä MAL-seminaarin satoa

MAL järjesti 20.11.2018 keskustelutilaisuuden matematiikan opetuksen kehitystehtävästä. Helsingin Maunulassa sijaitseva Helsingin matematiikkalukio sai Opetusministeriöltä tämän valtakunnallisen tehtävän. Ajatus kehitystehtävästä lähti v. 2017 TEKin, MALin ja Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton, MAOLin aloitteesta Opetusministeriölle. Ohjelma tukee ja ohjaa matematiikan opetusta mm. niin, että matematiikan opetus on kannustavaa ja sitä yhdistetään muiden aineiden opetukseen.

suomi
Artikkelit: 

Uusi MAL-lehti luettavissa

MAL-lehti ilmestyy sysyllä 2018 vain digitaalisena https://mal-liitto.fi/fi/jasenlehti

suomi
Artikkelit: 

Kansleri Kaarle Hämerin alustus MALin tulevaisuusseminaarissa 2018

MAL ry:n hallitus järjesti tulevaisuusseminaarin 28.9.2018, jossa Helsingin yliopiston kansleri Kaarle Hämeri pohjusti aiheesta "Näkökulmia yliopistokoulutukseen ja tulevaisuuden työelämään". Esitysmateriaali on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa https://wiki.mal-liitto.fi/images/7/74/MAL_280918_alustus_KH.pdf

Kuvassa Kaarle Hämeri (kuvaaja Jyri Jämsä)

suomi
Artikkelit: 

Puheenjohtajalta Tampereen Teknillisen Yliopiston väitöskirja

 Pirjo Silius-Miettinen: Rakennusvalvonta digitaalisen muutoksen pyörteessä

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-15-4219-0

Alkuperäiskieli Suomi

Kustantaja Tampereen teknillinen yliopisto

Sivumäärä 209

ISBN (elektroninen) 978-952-15-4219-0

Tila Julkaistu - 19 lokakuuta 2018

Tiivistelmä

suomi
Artikkelit: 

MAL aloitteellinen Matematiikan kehitysohjelman perustamisessa

TEK, MAL ja Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL luovuttivat Opetushallitukselle v. 2017 lopussa kehittämisohjelman. Ohjelma tukee ja ohjaa matematiikan opetusta mm. niin, että matematiikan opetus on kannustavaa ja sitä yhdistetään muiden aineiden opetukseen, varhaiskasvatuksessa laskemista opetellaan leikeissä.

MAL on ollut aloitteellinen TEKin suuntaan matematiikan osaamisen parantamiseksi ja MALin puolesta kehittämisohjelmaa on ollut laatimassa useita henkilöitä. 

suomi
Artikkelit: 

MAL-jäsenkyselyn tulokset

Matemaattis-luonnontieteellisten alojen Akateemiset ry:n (MAL) jäsenkyselyn tulokset

Kiitos kaikille MAL-jäsenkyselyyn osallistuneille! Jäsenkyselyyn osallistui 521 henkilöä ja kysely lähetettiin 2 864 MALin jäsenelle TEKin jäsenrekisterissä olevan sähköpostiosoitteen mukaan. Vastausaktiivisuus oli 18,2 %. Kyselyn tavoitteena oli saada palautetta MALin toiminnasta ja tiedottamisesta. Vapaamuotoiset vastaukset valottivat niitäkin asioita, mistä emme tällä kertaa kysyneet eli MALin roolista osana TEKiä.  

suomi
Artikkelit: 

Peter Hedman and how to make Skyrim look like Game of Thrones?

PhD Student Peter Hedman (University College London)  kertoi ti 26.9.2017 MALin tiedeillassa aiheesta

How to make Skyrim look like Game of Thrones?

Shortcuts for realism in interactive computer graphics.

Peli, katso The Elder Scrolls V: Skyrim.

suomi
Artikkelit: 

Päivän piristys

Sivut